THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

10:20 11/08/2022 -

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ

TÂY BẮC

Số:   0811  /TB-KHKD/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

---------o0o--------

 

Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa điểm văn phòng làm việc, giao dịch

Công ty TNHH Vật tư Tây Bắc

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng, các quý cơ quan, đơn vị

 

 

     Công ty TNHH Vật tư Tây Bắc trân trọng thông báo các quý khách hàng, quý cơ quan, đơn vị về việc thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch như sau:

 

     Địa điểm ĐKKD: Số 6 ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

     Văn phòng giao dịch: Số 4 ngách 12/12 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

 

     Tel: 0243 5567767              Fax: 0243 5567768

 

     Thời gian: Từ ngày 08 tháng 11 năm 2022.

 

     Công ty TNHH Vật tư Tây Bắc trân trọng thông báo đến các quý khách hàng, quý cơ quan, đơn vị biết để đảm bảo thuận tiện trong công tác giao dịch, làm việc.

 

     Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Quý khách hàng, cơ quan, đơn vị liên quan

- Website công ty.

- Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

               (Đã ký)


Tin liên quan