Chính sách bảo mật

15:37 10/08/2020 - Mục đích thu thập thông tin này để ghi nhận và xử lý nhu cầu của khách hàng về sản phẩm của công ty chúng tôi cung cấp cũng như giải đáp các thắc mắc tới khách hàng những chính sách hay những thay đổi (nếu có) kịp thời tới khách hàng.

 Chính sách bảo mật

 
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Những thông tin chúng tôi thu thập trên https://taybac.com.vn tại mục "Liên hệ" gồm:

- Họ tên:

- Số điện thoại:

- Email:

- Nội dung liên hệ:

Mục đích thu thập thông tin này để ghi nhận và xử lý nhu cầu của khách hàng về sản phẩm của công ty chúng tôi cung cấp cũng như giải đáp các thắc mắc tới khách hàng những chính sách hay những thay đổi (nếu có) kịp thời tới khách hàng.Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và chăm sóc khách hàng

 

2- Phạm vi sử dụng thông tinThông tin của quý Khách hàng được bảo mật và lưu hành trong nội bộ Công ty để phục vụ cho việc chăm sóc và tương tác khi có nhu cầu giữa 2 bên, tối ưu hóa quá trình tương tác giữa bên mua và bên bán.

 

3- Thời gian lưu trữ thông tinDữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa https://taybac.com.vn và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao dịch với https://taybac.com.vn và có sự yêu cầu hủy lưu dữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng. Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TÂY BẮC

- Địa chỉ: Số 6/91, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.355.67767

- Fax: 024.355 67768

- Website:www.taybac.com.vn

- Email: thuytaybac@gmail.com

 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email thuytaybac@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

- Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này.

- Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

- Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho khách hàng.

taybac.com.vn