Tin tức

01:02 21-01-2013 - Ngày 22-8-2008 tại Hà Nội, Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Công ty Thermal Ceramics Pte Ltd Singapo tổ chức hội thảo "Ứng dụng vật liệu chịu lửa trong công nghiệp xi măng".

20:40 27-12-2012 - Chuyển giao năm 2012 và năm 2013 cũng là thời điểm ngành Xi măng “ngậm ngùi” nhìn lại năm cũ bộn bề khó khăn để rồi khấp khởi hy vọng năm 2013 tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng (XM) có thể sáng sủa hơn. Trong năm mới 2013 này, những người làm XM có trút gánh lo, hết trăn trở?