Thạch cao

Với bề dày về kinh nghiệm và năng lực cung cấp Thạch cao cho các Nhà máy sản xuất xi măng, chúng tôi chuyên cung cấp Thạch cao Lào, Thạch cao Thái Lan với khối lượng lớn, đáp ứng mọi yêu cầu về số lượng và chất lượng.
 

* Chỉ tiêu thành phần hóa Thạch cao Lào

+ Hàm lượng CaSO4.2H2O >95%

+ Hàm lượng SO3 >43%

+ Hình dạng : cục to, tảng

+ Khối lượng riêng : 2,31-2,33 g/cm³

+ Cỡ hạt: ≤ 400 mm

+ Màu sắc : Thạch cao có màu sắc đồng đều, không lẫn các loại đá khác và các tạp chất hữu cơ.

 

** Chỉ tiêu thành phần hóa Thạch cao Thái Lan

+ Hàm lượng CaSO4.2H2O >95%

+ Hàm lượng SO3: > 43%

+ Độ ẩm: <3%

+ Hình dạng : cục nhỏ, dăm

+ Cỡ hạt: ≤ 40 mm

+ Màu sắc : Thạch cao có màu sắc đồng đều, không lẫn các loại đá khác và các tạp chất hữu cơ.


Tin liên quan