Tấm cách nhiệt

Tấm cách nhiệt (Calcium Silicate Board) là loại tấm cách nhiệt không khoáng chất Amiăng 1000 độ C, được sử dụng như lớp cách nhiệt giữa lớp vỏ và lớp bê tông chịu lửa làm việc trực tiếp. Chúng tôi cung cấp sản phẩm tấm cách nhiệt không khoáng chất Amiăng với mọi kích thước theo yêu cầu.

 

Đặc tính vật lý 

Đại lượng

Đơn vị tính

Mã sản   phẩm

HD-II-13

HD-II-17

HD-II-22

HD-II-30

Khối lượng thể tích (tối đa)

Kg/m3

135

170 220

300

Độ bền uốn (tối thiểu)

Mpa

0,2 0,3 0,35 0,4
Cường độ uốn tại 5% biến dạng Mpa 0,4 0,6 0,7 0,8
Độ co dư (tối đa) % 2 2 2 2

Độ dẫn nhiệt (tối đa) 

(nhiệt độ trung bình 700C)

w/mK 0,049 0,055 0,058 0,07
Nhiệt độ làm việc (tối đa) 0C 1000 1000 1000
 
1000 Đặc điểm

1.      Độ bền cao: Có độ bền cao nhất một trong số những vật liệu bảo ôn dạng vô cơ với tỷ trọng tương tự.

2.      Độ bền sốc nhiệt: không bị biến dạng tại nhiệt độ sử dụng.

3.      Sự cách nhiệt: Có độ dẫn nhiệt thấp hơn so với các vật liệu bảo ôn rắn khác.

4.      Không khoáng chất amiăng.

  

Kích thước sẵn có

Sản phẩm tấm cách nhiệt không khoáng chất amiăng là sẵn có theo các kích thước tiêu chuẩn với các tấm có độ dày như dưới đây. Đối với các kích thước khác theo yêu cầu, chúng tôi cũng sẵn sàng cung ứng.

 

Kích thước tiêu chuẩn: 610mm x 300mm

Độ dày: 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm

 

Kích thước tiêu chuẩn: 1000mm x 500mm

Độ dày: 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm

 

Kích thước tiêu chuẩn: 400mm x 250mm

Độ dày: 41mm, 50mm, 56mm, 70mm, 80mm, 100mm