Sản phẩm

Dòng máy cán sét hai trục cán có răng gạt Chi tiết

Cầu trục di động có tời nâng (Traveling crane) cho các công trình thủy điện... Chi tiết

Tời nâng cửa van cung (Radial Gate Hoist) cho các công trình thủy lợi... Chi tiết

Van côn (Cone Valve) cho các công trình thủy lợi... Chi tiết

Tời nâng cửa van phẳng (Plane Gate Hoist) cho các công trình thủy lợi Chi tiết

Tời nâng kiểu guồng xoắn (Screw Hoist) cho các công trình thủy lợi... Chi tiết